Preserving Design

An artistic (and maybe nostalgic) research project on digital design by Harald.Peter.Stream

Last updated:

Presering Design contains a few areas of research:

  1. An investigation into the past, present and future of technical methods of preservation of websites
  2. An investigation into the past, present and future of methods of collecting design from a Swedish, institutional perspective
  3. An unboxing of skale.zip, a huge FTP dump containing many small websites I made between 1995 and 2002
  4. A webdesign museum?

(Hur) kan vi bevara digital design för framtiden?

Underlag till ansökning, våren 2020

Sedan webbsidans tillkomst för 30 år sedan och i synnerhet sedan smartphonens introduktion för 10 år sedan existerar grafisk design och visuell kommunikation numera till stor del i digital form. Det är länge sedan den visuella kommunikatören kunde jobba uteslutande för papper eller andra fysiska material. Trots detta anses fortfarande det digitala mediet vara underordnat i vikt när det kommer till vårt samhälleliga samlande och bevarande av kulturell artefakt – och därför inte prioriterat för framtida bevarande. Det årliga insamlandet av grafisk design som sker uppgår kanske endast till de ca 20 tryckta böcker den årliga utmärkelsen Svensk Bokkonst donerar till Nationalmuseums samlingar (ett dock ej bekräftat rykte). Vill du på eget bevåg donera ett digitalt verk eller produktion till ansvarigt museum eller bibliotek finns ingen infrastruktur för det — och något initiativ för insamlande på annat sätt existerar alltså inte. Det finns helt enkelt ingen institution i Sverige som utifrån ett designperspektiv tar ansvar för det enorma digitaliserande som skett i samhället i stort (och vår bransch i synnerhet) de senaste decennierna.

En förklaring kan vara problematiken i att bevara det digitala. Hårdvara slutar fungera, sladdar och uttag ändras, och inte minst uppdateras den mjukvara som styr hur vi upplever digital design på webbsidor och i appar på nästan daglig basis. Det kan låta omöjligt att faktiskt dokumentera denna föränderlighet och med detta riskerar en betydande del av vår kultur och historia att försvinna för framtiden.

Utomlands pågår diskussioner och initiativ inom i synnerhet den digitala konsten med just dessa frågor som utgångspunkt. En institution som är i framkant på detta område är Rhizome på New Museum i New York som genom deras chefskonservator Dragan Espenshied skapat förutsättningar för att titta på internetkonst från början av 1990-talet till idag, genom en mängd olika lösningar av både teknisk karaktär, som i bok- och utställningsform. Inom designfältet står det dock stilla, både i Sverige och internationellt.

Som grafisk designer och lektor i visuell kommunikation med specialitet på digitala medier känner jag en stor oro över detta. I framtiden kommer det bli viktigt att blicka tillbaka på de enorma teknologiska förändringar samhället genomgått under den digital revolutionen. I synnerhet dess påverkan på visuell kommunikation och design – inte minst just den digitala – men då det saknas verktyg för att enkelt dokumentera och arkivera vårt designarv är det inte helt enkelt.

I mitt forskningsprojekt skulle jag vilja påbörja ett arbete för att lyfta dessa frågor och på sikt förhoppningsvis få till en förändring genom i form av verktyg för insamlande av digital design.

Projektet är tänkt att sträcka sig långsiktigt och inom ramarna för den här ansökan vill jag jobba med den första och initiala delen: Research och filmade skype-samtal/intervjuer med experter på området, publicerat i flertalet medier (se längre ner). Det här arbetet pågår under ett drygt år. De intervjuade experterna kommer även (i samråd med mig) välja ut varsin webbsida de tycker bör bevaras för framtiden utifrån ett högt designvärde. Webbsidan kommer de själva surfa igenom samtidigt som det filmas av, vilket kommer dokumenteras i videoformat för reproduktion i både tryckt form, som videosekvenser och som fristående webbsida.

Genom projektet vill jag undersöka hur vi skulle kunna bevara digital design för framtiden. Detta kommer att ske genom intervjuer/samtal på Skype med 10 experter på området och publiceras i flera olika format. Arbetet har möjlighet att få stor spridning genom att det publiceras i flera olika medier parallellt, både digitala och analoga. Med projektet har Beckmans möjlighet att gå i bräschen för ett område som fortfarande är mycket outforskat, men som kommer få stor relevans i framtiden. Här har Beckmans en gyllene chans att än en gång vara föregångare, vara i framkant med det senaste inom visuell kommunikation i en fråga med stor samhällelig relevans.

Are.na: Research

Are.na: Preserving Design